MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2018!

Theo Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 – 2020 của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, 2 Tổng công ty thuộc Bộ TT&TT là MobiFone và VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2018.

 

Cùng với Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cũng là doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT sẽ cổ phần hóa năm 2018, theo Danh mục mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017 – 2020 của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở xem xét đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong Danh mục 127 doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 – 2020) mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 44 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2017; 64 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2018; 18 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2019; và 1 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2020.

Cụ thể, trong số 44 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2017, có 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT đều thuộc Đài Truyền hình Việt Nam là Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab) và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom).

Trong danh sách 64 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa năm 2018, có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT là Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).

Cũng theo Danh mục mới ban hành, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) – Công ty mẹ là 1 trong 18 doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa trong năm 2019.

 Trong công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ngày 10/7 vừa qua về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 – 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Danh mục nêu trên.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế cũng được yêu cầu trước ngày 25 tháng cuối của quý và trước ngày 25/12 hàng năm gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện đến Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và giám sát.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT theo dõi, đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện cổ phần hóa của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế theo Danh mục nêu trên; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2017 của Chính phủ và tại Quyết định 707 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp của Bộ TT&TT, theo dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Bộ TT&TT cho biết, trong nửa đầu năm nay, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoạt động và kiện toàn mô hình tổ chức của các doanh nghiệp trực thuộc đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư, Bộ cũng đã tập trung triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc Bộ.

Bộ TT&TT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch và lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ giai đoạn 2017 – 2020; chỉ đạo Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Viễn thông MobiFone thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp ngoài ngành theo các quy định hiện hành. Về cơ bản, đã hoàn thành các công tác chuẩn bị để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Viễn thông MobiFone và tiếp tục triển khai theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đã giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và hiệu quả theo đúng mục tiêu, định hướng đã đề ra.

“Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đều đảm bảo hoạt động ổn định, phát triển bền vững các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh”, dự thảo báo cáo sơ kết của Bộ TT&TT cho hay.

Theo ICTNews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *