Bộ TT&TT sẽ thành lập Vụ Công nghiệp Điện tử Viễn thông để thúc đẩy sản xuất thiết bị made in Vietnam

Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ xúc tiến thành lập Vụ Công nghiệp Điện tử Viễn thông với nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng lưới made in Vietnam, đẩy mạnh ngành công nghiệp điện tử, trong đó có công nghiệp quốc phòng và phát triển IoT, công nghệ 4.0.

Sáng ngày 10/8/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban Quản lý nhà nước tháng 7 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị giao ban Quản lý nhà nước tháng 7 năm 2018 của Bộ TT&TT có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Văn phòng Bộ tại TP.HCM, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ, các doanh nghiệp trong Ngành, lãnh đạo các Sở TT&TT và các đại biểu đang tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2018 tại tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến tại 67 điểm cầu.

Tại Hội nghị, về công tác xây dựng chính sách pháp luật, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo, hàng năm các đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phải tiến hành rà soát lại nội dung các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật khác mà Bộ tham mưu cho Chính phủ ban hành hoặc trực tiếp ban hành. Đối với các Thông tư và văn bản pháp luật do Bộ ban hành nếu thấy cần thiết phải sửa đổi thì tiến hành sửa ngay. Đối với các Nghị định do Chính phủ ban hành, hàng năm đều tiến hành đánh giá, nếu có bất cập, cần khẩn trương tham vấn các Bộ liên quan để sửa cho nhanh. Trong khoảng 2 đến 3 năm phải cập nhật, nghiên cứu, sửa đổi Nghị định một lần cho phù hợp với sự vận động của thực tế cuộc sống.

Quyền Bộ trưởng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ là dẫn dắt, định hướng, tạo cơ chế phát triển cho ngành TT&TT. Các Cục thuộc Bộ cần lập ra một bộ phận chuyên biệt để xây dựng chính sách pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các Cục, góp phần tạo ra khung pháp lý cho cho Ngành và đất nước phát triển.

Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước tháng 7 năm 2018 / Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị giao ban Quản lý nhà nước ngành TT&TT tháng 7/2018

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2018 (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trong quý III/2018 đều phải xây dựng KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) để đo lường các văn bản, chính sách đã ban hành, từ đó có những đánh giá định kỳ, đồng thời công bố công khai các kết quả đo lường. Từ ngày 1/10/2018, các đơn vị liên quan nếu không có các KPI coi như vi phạm khuyết điểm, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ những lĩnh vực hoạt động của Bộ TT&TT rất rộng, nhưng nói gọn lại thì có 2 mảng.

Mảng thứ nhất là công nghệ, bao gồm 3 nhóm: Một là bưu chính, viễn thông; Hai là công nghệ thông tin gồm ứng dụng CNTT, an toàn thông tin mạng, công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số; Ba là công nghiệp điện tử, viễn thông, bao gồm sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông và công nghệ 4.0.

Mảng thứ hai là tuyên truyền bao gồm: báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và xuất bản. Mảng tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự ổn định xã hội, tạo niềm tin cho người dân, cho xã hội, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển. Mảng công nghệ sẽ giúp Việt Nam sánh vai cường quốc năm châu.

Quyền Bộ trưởng khẳng định, Bộ TT&TT phải là Bộ đi đầu, làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đóng vai trò quan trọng, vai trò hạt nhân đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, theo kịp thời đại. Chúng ta phải dùng dùng công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có đánh giá cán bộ, giải quyết vấn đề tham nhũng…

Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước tháng 7 năm 2018 / Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị giao ban Quản lý nhà nước ngành TT&TT tháng 7/2018

Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Thành Phúc báo cáo Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 7 năm 2018 (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh: Bưu chính đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ cao, sẽ là hạ tầng quan trọng cho thương mại điện tử và logistics. Về viễn thông, tài nguyên lớn nhất là cơ sở dữ liệu; phải quy hoạch lại và cho các doanh nghiệp thử nghiệm ngay 5G và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng dữ liệu đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Về CNTT, phải coi chuyển đổi số là ưu tiên số 1. Bên cạnh đó, ngày nay, sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc nhiều vào Internet, nhưng vốn dĩ Internet không an toàn và trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn cho Internet, cũng là đảm bảo cho sự thịnh vượng của đất nước.

Để phát triển mảng công nghiệp điện tử, viễn thông, sắp tới, Bộ TT&TT sẽ xúc tiến thành lập Vụ Công nghiệp Điện tử Viễn thông với nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng lưới made in Việt Nam, đẩy mạnh ngành công nghiệp điện tử, trong đó có công nghiệp quốc phòng và phát triển IoT, công nghệ 4.0. Quyền Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn Viettel từ nay tổ chức đấu thầu thiết bị viễn thông tại thị trường Việt Nam cũng như các thị trường quốc tế phải mời VNPT tham gia đấu thầu. VNPT, Viettel – hai doanh nghiệp đã sản xuất được các thiết bị viễn thông, CNTT cần cung cấp cho các nhà mạng còn lại dùng thử. Nếu chất lượng tương đương, giá cả tương đương phải ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước. MobiFone cần đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thông qua việc thành lập Viện nghiên cứu phát triển và sản xuất. 

Về vai trò của các Sở TT&TT, Quyền Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của các Sở trong việc thực hiện vai trò quản lý Nhà nước của Bộ tại địa phương. Cần phải coi các Sở là lực lượng của Bộ, quản lý nhân sự các Sở như quản lý các đơn vị trong Ngành. Vụ Tổ chức cán bộ cần phải nhanh chóng xây dựng các khuyến nghị về tiêu chí bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT tại các địa phương.

Giải đáp ý kiến của lãnh đạo Sở TT&TT TP.HCM về vai trò của Bộ TT&TT và của Sở TT&TT trong xây dựng Chính phủ điện tử, Quyền Bộ trưởng cho biết, theo Nghị quyết mới của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT sẽ đóng vai trò hạt nhân. Theo đó, Văn phòng Chính phủ, đại diện cho Chính phủ sẽ là người đặt hàng, nêu yêu cầu, còn Bộ TT&TT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Tại địa phương, vai trò thuộc về Văn phòng UBND tỉnh và Sở TT&TT tỉnh. Đồng thời, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo Cục Tin học hóa chịu trách nhiệm phổ biến, truyền thông vấn đề này đến tất cả các Sở TT&TT trong cả nước.

Đối với kiến nghị của Sở TT&TT TP.HCM về những khó khăn trong quản lý các trang thông tin điện tử và văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương tại các địa phương, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo Cục Báo chí cần phải xử lý thật nghiêm ngay trong tháng 8/2018 những những báo, tạp chí nào không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích.

Về những vi phạm của các trang thông tin điện tử, Quyền Bộ trưởng cho biết, tuy những trang thông tin điện tử không phải là cơ quan báo chí nhưng tác động của nó đối với người dân giống như một tờ báo. Quyền Bộ trưởng giao cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cần phải đo đạc những ảnh hưởng của các trang thông tin điện tử đối với xã hội, xem xét lại tiêu chí cấp phép trang thông tin điện tử, số lượng giấy phép cấp bao nhiêu là vừa. Đối với những trang thông tin điện tử vi phạm nghiêm trọng, phải xử lý thật nghiêm, nếu cần thì rút giấy phép.

Về những khó khăn trong hoạt động của các cơ quan báo chí chính thống hiện nay, Bộ TT&TT đang đề xuất lên Đảng và Chính phủ về cơ chế đặt hàng cho các báo, tạp chí.

Quyền Bộ trưởng nêu dẫn chứng và phân tích về con số 30%, 20% và 10% trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cái xấu xuất hiện với tỉ lệ 30% trên mặt báo nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội; cái xấu chiếm 20% là biểu hiện cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội; còn cái xấu chiếm 10% tuy không phải là cái chính nhưng đủ sức tác động đến con người, đó cũng là con số cảnh tỉnh, răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình. Các Tổng biên tập nên cân nhắc, chú ý đến những con số này. Hiện nay, trên nhiều báo đề cập quá nhiều cái xấu, làm xói mòn niềm tin mà chưa thể hiện được dòng chảy chính của xã hội, đó là đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ, được bạn bè các nước và các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tạo niềm tin của xã hội, tức là tạo lên sức mạnh của một đất nước, sức mạnh một dân tộc.

Trong lĩnh vực viễn thông, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo cần phải cấp tần số ngay trong quý III/2018 để các doanh nghiệp triển khai 4G. Riêng đối với 5G, cần phải quy hoạch và cho phép doanh nghiệp thử nghiệm ngay, trước mắt là tại TP.Hà Nội và TP.HCM.

Đối với các kiến nghị về những khó khăn khi phải ngừng thanh toán thẻ cào viễn thông cho các dịch vụ số đến từ Viettel ,VNPT, MobiFone, VTC, Quyền Bộ trưởng ghi nhận khó khăn để đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đối với các doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp nội dung số khi phải dừng thanh toán thẻ cào online. Theo báo cáo của các doanh nghiệp tại Hội nghị, MobiFone chịu ảnh hưởng nặng nhất trong ba nhà mạng viễn thông, mất 10% doanh thu, 5% lợi nhuận. VTC – đơn vị chủ yếu cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông thì bị ảnh hưởng đến 40% doanh thu.

Ngay trong tuần tới, Bộ TT&TT sẽ gỡ vướng cho các doanh nghiệp với việc ban hành văn bản chính thức của Bộ về việc doanh nghiệp có thể tiếp tục triển khai thanh toán thẻ cào online.

Kết thúc Hội nghị, Quyền Bộ trưởng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phụng sự Tổ quốc để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. “Đất nước Việt Nam có hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, phụ thuộc vào sự phát triển của các lĩnh vực của Bộ TT&TT rất nhiều”, Quyền Bộ trưởng khẳng định.

Nguồn mic.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *