Từ 1-1-2021: Nhiều điểm mới trong quy định về tiền lương của người lao động.

1. Chính sách tiền lương năm 2021 khu vực doanh nghiệp của người lao động

Năm 2021 là năm đầu tiên Bộ luật Lao động 2019 chính thức được áp dụng với nhiều điểm mới trong quy định về lương thưởng. Ngoài ra dưới tác động của Covid-19 thì chính sách tiền lương năm 2021 khu vực doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi, cụ thể:

Lương tối thiểu vùng 2021: Đề xuất không tăng

Theo thông lệ hàng năm Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ chốt mức lương tối thiểu (LTT) vùng và trình Chính phủ quyết định, thông qua Nghị định về LTT vùng.

Kể từ năm 2008 đến nay, 2021 là năm đầu tiên mà Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất giữ nguyên mức LTT vùng, các năm trước đều tăng.

Như vậy, tiền LTT vùng năm 2021 sẽ là:

Vùng 1 giữ nguyên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là  3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng khi Chính phủ đồng ý và chính thức ban hành Nghị định mới.

Nhiều điểm mới trong quy định về tiền lương của người lao động - Ảnh 1.

– Người lao động không phải trả phí mở tài khoản nếu doanh nghiệp chuyển lương qua thẻ

Trước đây loại phí này do doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận mà dễ thấy là rất nhiều NLĐ phải trả khoản phí này.

– Thêm nhiều trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Từ 2021, thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết thì NLĐ được nghỉ 03 ngày và hưởng nguyên lương.

Đồng thời, quy định rõ hơn trường hợp “con đẻ”, “con nuôi” kết hôn thì được nghỉ 1 ngày (hiện hành, quy định “con” kết hôn thì nghỉ 1 ngày); “con đẻ”, “con nuôi” chết thì được nghỉ 03 ngày (hiện hành quy định “con” chết thì nghỉ 3 ngày).

– Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương.

2. Chính sách tiền lương năm 2021 khu vực công

– Năm 2021, dự kiến chưa thực hiện cải cảnh tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân

Do tác động của Covid-19 mà kế hoạch cải cách tiền lương sẽ lùi lại và dự kiến bắt đầu áp dụng từ 1-7-2022 thay vì áp dụng từ 1-7-2021.

– Chưa có thông tin về việc sẽ tăng lương cơ sở 2021: Kể từ thời điểm Bộ Chính trị, Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2020 cho đến nay vẫn chưa có thông tin về việc Quốc hội, Chính phủ xem xét việc tăng lương cơ sở đợt tiếp theo.

Nhiều điểm mới trong quy định về tiền lương của người lao động - Ảnh 2.

Như vậy, chính sách tiền lương năm 2021 khu vực công đối với cán cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2020. Có chăng chỉ là sự thay đổi về mức lương cơ sở, các chế độ phụ cấp vẫn sẽ giữ nguyên.

  Theo Báo Người Lao Động
Lỗi RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *