Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

Lưu ý là phải là tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì mới có thể tự tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

1. Hướng dẫn cách tích hợp Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe) vào VneID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe vào VNeID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.8 trở lên.

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn “Cá nhân”. Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang.

Bước 3: Chọn “Ví giấy tờ”. Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”

Zalo

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”

Zalo

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn Giấy đăng ký xe

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

Bước 6: Nhập các thông tin tích hợp theo yêu cầu, gồm:

– Loại phương tiện (Bấm vào dấu mũi tên để chọn loại phương tiện)

– Số khung

– Biển số xe (Ví dụ nhập là 59N31234)

Sau đó chọn vào “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và chọn “Gửi yêu cầu”

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

2. Hướng dẫn cách tích hợp Giấy phép lái xe (bằng lái xe) vào VneID

Bước 1 đến Bước 4: Tương tự phần trên

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn Giấy phép lái xe

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

Bước 6: Nhập các thông tin tích hợp theo yêu cầu, gồm:

– Số giấy phép lái xe.

– Hạng giấy phép lái xe.

Cuối cùng, nhấn vào “Gửi yêu cầu”

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

3. Hướng dẫn cách tích hợp thẻ BHYT vào VNeID

Bước 1 đến Bước 4: Tương tự phần trên

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn “Thẻ BHYT”

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

Bước 6: Nhập số thẻ BHYT

Cuối cùng, nhấn vào “Gửi yêu cầu”.

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

 

4. Hướng dẫn cách tích hợp thông tin người phụ thuộc vào VneID

Bước 1 đến Bước 4: Tương tự phần trên

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn “Người phụ thuộc”

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

Bước 6: Nhập tất cả các thông tin theo yêu cầu trên ứng dụng. Cuối cùng chọn “Gửi yêu cầu”

Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

 

Trên đây là hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID.

 

Để kiểm tra các loại giấy tờ/thông tin của mình đã được giải quyết hay chưa, công dân có thể kiểm tra bằng các bước sau:– Bước 1: Chọn “Ví giấy tờ”.– Bước 2: Sau đó chọn loại giấy tờ/thông tin cần kiểm tra.Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID– Bước 3: Nhập passcode.– Bước 4: Bấm vào “Đã xác thực” hoặc “Chờ xác thực” hoặc “Xác thực không đạt” để kiểm tra tình trạng giải quyết yêu cầu tích hợp.Hướng dẫn cách tích hợp 4 loại giấy tờ/thông tin vào VNeID

Nguồn: Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *