Những điểm mới cần biết về đăng ký phương tiện từ 15/08/2023

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, từ 15.8.2023, việc đăng ký, cấp biển số ôtô, xe máy sẽ có nhiều thay đổi.Cụ thể…

Biển số xe được cấp theo mã định danh

Điều 3, Thông tư 24 cũng nêu rõ, nếu chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Trường hợp chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo số định danh do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức, công ty sở hữu xe, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức. Nếu chưa có mã định danh sẽ quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Các xe đã đăng ký biển số gồm 5 số trước ngày 15.8.2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số xe đó được mặc định là biển số định danh của chủ xe.

Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội kiểm tra phương tiện tới đăng ký sáng 15.8. Ảnh: Quang Việt
Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội kiểm tra phương tiện tới đăng ký sáng 15.8. Ảnh: Quang Việt© Được Lao Động cung cấp

Đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe

Thông tư 24 quy định: cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung “đồng ý”, ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.

Bán xe được giữ lại biển số cũ

Cụ thể, khoản 7, điều 3, Thông tư 24 quy định: Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình”.

Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời hạn 5 năm chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Được đăng ký, cấp biển số xe tại nơi tạm trú

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 24 của Bộ Công an quy định chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp cá nhân, tổ chức trúng đấu giá biển số xe.

Người dân Hà Nội tới đăng ký biển số xe sáng 15.8. Ảnh: Quang Việt
 Ảnh: Quang Việt© Được Lao Động cung cấp

Chuyển nơi cư trú phải làm thủ tục thu hồi nhưng được giữ biển số

Theo khoản 3, điều 6 Thông tư 24, kể từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở, nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì chủ xe phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đổi hoặc thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (gọi chung là thủ tục thu hồi). Sau khi làm thủ tục thu hồi, chủ xe phải làm thủ tục di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe nơi mình chuyển đến.

Tuy nhiên, thay vì thay đổi biển số xe theo tỉnh, thành phố như trước đây, từ ngày 15.8.2023 chủ xe vẫn có thể giữ lại biển số khi thay đổi địa chỉ trụ sở, nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Khi chuyển địa chỉ cư trú, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi để đổi lại giấy đăng ký xe nhưng vẫn được giữ lại biển số cũ.

Đăng ký xe bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2:

Trường hợp chủ xe là công dân Việt Nam, có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu.

Nếu chủ xe là tổ chức cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công.

Kê khai đăng ký xe được hỗ trợ trên cổng dịch vụ công

Cụ thể, chủ phương tiện sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan công an.

Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe có thể kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Rút ngắn thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Điều 22, Thông tư 24 giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị sử dụng 15 ngày (trước là 30 ngày) và được gia hạn một lần tối đa không quá 15 ngày. Khi thực hiện gia hạn, chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Ôtô được cấp 1 biển ngắn và 1 biển dài

Thông tư 24, bắt đầu từ ngày 15.8.2023 xe ôtô được gắn 2 biển số, trong đó có 1 biển số kích thước ngắn (chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm) và 1 biển số kích thước dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm). Trước đây, hầu hết ôtô đều được cấp 2 biển số ngắn.

Không nộp phạt giao thông, người vi phạm không được đăng ký xe

Theo khoản 15, điều 3 của Thông tư 24: Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định.

Nguồn Ladong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *