THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH

Theo thông tin chính thức từ “Cổng thông tin việc làm TP. HCM”, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ trước tình hình dịch bệnh Covid 19, Người lao động (NLĐ) có thể tiến hành nộp hồ sơ hưởng Trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn sau


NLĐ vào website :www.vieclamhcm.net để tải mẫu số 01, mẫu số 03 và mẫu số 16.

I. Đối với người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (Ban đầu)       

a. Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm (mẫu số 1) điền đầy đủ thông tin vào mẫu; tình trạng tìm kiếm … Xem thêm

Read more