Chính sách mới về công chức, viên chức áp dụng từ tháng 11.2020

Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ viên chức đến hết 2021; Giảm 1 phó phòng ở cơ quan chuyên môn cấp huyện… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11.


 

Từ ngày 1.11.2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực.

Nghị định quy định chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được phê duyệt ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức … Xem thêm

Read more