Chính sách mới về công chức, viên chức áp dụng từ tháng 11.2020

Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ viên chức đến hết 2021; Giảm 1 phó phòng ở cơ quan chuyên môn cấp huyện… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11.


© Lao Động
 

Từ ngày 1.11.2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực.

Nghị định quy định chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được phê duyệt ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức (hạng IV) đến hết năm 2021.

Ngoài ra, giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định;

Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục;

Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức từ 15.11

Một trong những điểm mới của Nghị định 106/2020/NĐ-CP là thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm. Cụ thể, ngoài phân loại theo khối lượng công việc như trước, vị trí việc làm của công chức còn được phân theo tính chất, nội dung công việc, gồm:

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành;

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung;

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Giảm 1 phó phòng ở cơ quan chuyên môn cấp huyện

Nghị định 108/2020/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện sẽ có hiệu lực từ ngày 25.11.2020.

Nghị định này nhấn mạnh, tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, bình quân mỗi phòng sẽ có 2 Phó Trưởng phòng (trước đây quy định tối đa 3 Phó Trưởng phòng).

Tinh thần của Nghị định này là không sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện như đang thí điểm hiện nay. Các địa phương đã thí điểm hợp nhất, sáp nhập tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tăng số lượng Phó Giám đốc Sở từ ngày 25.11

Nghị định 107/2020/NĐ-CP này quy định bình quân mỗi Sở có3 Phó Giám đốc (trước đây quy định số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 03 người).

Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc (trước đây, số lượng Phó Giám đốc các Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người).

Lương giảng viên cao đẳng sư phạm cao nhất gần 12 triệu/tháng từ 20.11

Theo đó, mức lương của giảng viên cao đẳng sư phạm như sau:

Giảng viên cao cấp: Hệ số lương từ 6.2 đến 8.0 (tương ứng mức lương từ hơn 9,2 – 11,92 triệu đồng/tháng);

Giảng viên chính: Hệ số lương từ 4.4 đến 6.78 (tương ứng mức lương từ 6,5 – hơn 10 triệu đồng/tháng)

Giảng viên hạng III: Hệ số lương từ 2.34 đến 4.98 (tương ứng mức lương từ 3,4 – hơn 7,4 triệu đồng/tháng).

Nguồn Lao động

Lỗi RSS: A feed could not be found at `https://nld.com.vn/cong-doan.rss`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *