1. Thành phố Cebu, Philippines.
2. Thành phố Chiang Mai, Thái Lan.
3. Đảo Bali, Indonesia.

4. Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

5. Thành phố Hội An, Việt Nam.

6. Thành phố Luang Prabang, Lào.

7. Thành phố Kyoto, Nhật Bản.

8. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

9. Thành phố Udaipur, Ấn Độ.

10. Thành phố Kochi, Ấn Độ.