Nghiên cứu sử dụng VNeID để trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Thông báo 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, để triển khai có hiệu quả Đề án 06 trong các tháng cuối năm 2023, Chính phủ chỉ đạo một số nhiệm vụ đáng chú ý sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tích hợp thông tin tài khoản khách hàng qua thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNelD để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, thất nghiệp, thiên tai, bệnh dịch,… thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNelD, từng bước thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNelD, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân thuận tiện tham gia sử dụng.

Rà soát, đánh giá việc triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Bộ Tài chính xây dựng Kế hoạch, chủ trì phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai các giải pháp về đồng bộ dữ liệu thuế, sử dụng Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử là mã số thuế và định danh trong các giao dịch điện tử để nâng cao hiệu quả thu thuế.

Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí, siêu thị,…

Nguồn BHXH VN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *