Quản lý, cung ứng nguồn lao động

Dịch vụ cung ứng nhân sự thời vụ trong những năm gần đây rất phát triển tại Việt Nam bởi những lợi ích của loại hình dịch vụ đem lại. Còn các công ty trong nước vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ này nhiều, bởi sự hiểu sai, hiểu thiếu về chúng.Xem thêm

Read more