Hơn 100.000 thuê bao di động đăng ký không nhận quảng cáo

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ chưa đầy 1 tháng, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia danh sách các thuê bao từ chối nhận mọi quảng cáo – “Danh sách không quảng cáo” (National Do not call-DNC) đã ghi nhận hơn 100.000 thuê bao đăng ký.


Hơn 100.000 thuê bao di động đăng ký không nhận quảng cáo

Sau gần 1 tháng Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực, đến nay, danh sách không quảng cáo đã tiếp nhận hơn 100.000 thuê bao đăng ký.

Danh sách này là

Xem thêm Read more