Làm thế nào để tìm việc dễ dàng vào thời điểm Covid-19?

Thị trường việc làm đang có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số ngành nghề, vị trí bị cắt giảm lao động. Do đó, số lượng người tìm việc gia tăng đáng kể, đồng thời, số lượng vị trí tuyển dụng lại có sự hạn chế, thậm chí, một số công ty còn cắt giảm lao động hoặc tối ưu hóa nhân sự của mình nhằm tiết kiệm chi phí vận hành hơn. Vậy ứng viên làm thế nào để tìm việc dễ dàng hơn trong thời điểm khó khăn này?Xem thêm

Read more